La gran majoria del sector públic català adherit a e.FACT

computer-506756_1280Actualment hi ha 1.674 ens usuaris del sector públic català adherits al servei e.FACT, dels quals 928 són ajuntaments (el 98% del total), així com totes les diputacions, tots els consells comarcals i 11 universitats.

Pel que fa al volum de factures gestionades, en el que duem d’any, les administracions públiques catalanes ja han rebut més factures electròniques (105.953) que durant tot el 2014 (97.889). En concret, al llarg del mes de febrer han rebut 82.401 factures electròniques a través d’e.FACT.

Com ve essent habitual, l’ens més actiu ha estat l’Institut Català de la Salut amb quasi 20.000 factures, seguit de l’Hospital Clínic de Barcelona (4.056), la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (2.919) i la Generalitat de Catalunya (2.553).

X