La Generalitat publica un anàlisi de les sol·licituds d’accés a la informació pública

acces_infoLa Generalitat de Catalunya,  a través del seu Portal de Transparència, publica un anàlisi de les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes en els 6 primers mesos d’entrada en vigor de la Llei de Transparència (juliol – desembre de 2015).

S’han rebut 292 sol·licituds, de les quals, la majoria eren sobre temes d’informació econòmica i estadística sobre la gestió pública, de les quals, el 61% per via electrònica.

Cal destacar que quasi el 10% de les persones sol·licitants concentren vora el 40% de les sol·licituds, i que de totes les rebudes, el 73% han tingut resposta (la resta han estat derivades o desistides). En relació amb les sol·licituds respostes, el 77% han estat estimades.

De les sol·licituds estimades, el 20% demanaven informació ja recollida en el Portal de Transparència de la Generalitat.

Per altra banda, també podeu consultar les resolucions d’accés a la informació pública estimades parcialment i les desestimades, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal.

X