La GAIP fa públiques les seves resolucions

gaipEl nou web de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha publicat el llistat de les resolucions que ha dictat fins ara sobre el dret d’accés a la informació pública des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La GAIP és l’òrgan independent de garantia a qui la ciutadania pot reclamar si una administració de Catalunya, o qualsevol ens, organisme o empresa pública que en depengui, no facilita l’accés a una informació pública que se  li hagi sol·licitat.

El procediment de reclamació davant la GAIP és ràpid (dos mesos) i gratuït. Per presentar una reclamació cal emplenar un senzill formulari  que es troba disponible al web de la GAIP.

Per altra banda, la Llei 19/2014, preveu de manera única i diferenciada per a Catalunya la possibilitat que la persona que reclama contra una administració pugui sol·licitar un procediment de mediació, tutelat per la GAIP, per a la resolució ràpida i pactada entre les parts. Si en el termini d’un mes les parts no arriben a un acord, la GAIP resol sobre el fons de la reclamació.

X