La Comissió Europea organitzarà un segon Fòrum Europeu Multilateral sobre factura electrònica

Gent assistint a un congrésDes de l’1 gener 2013 la Comissió Europea obliga els estats membres a acceptar amb la mateixa validesa legal les factures electròniques i en paper.

Una de les principals iniciatives incloses en l’Estratègia Europa 2020 és l'”Agenda Digital per a Europa“, que pretén aconseguir un únic mercat digital a la Unió Europea. Aquesta agenda inclou la celebració d’un Fòrum Europeu Multilateral sobre factura electrònica, que la Comissió Europea acaba de ratificar que se celebrarà anualment com a mínim fins al 2017. Pel que comptarem amb un Segon Fòrum properament.

Aquest Fòrum Multilateral coordinarà les accions dels estats membres i identificarà les mesures a nivell europeu que puguin facilitar l’adopció massiva de l’e-factura. A la Primera edició del Fòrum, es va aconseguir un intercanvi d’idees i experiències entre els estats membres i va ser determinant per a la preparació d’una Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre facturació electrònica en el sector públic.

El segon Fòrum continuarà amb l’aportació d’experiències i bones pràctiques de facturació electrònica, l’anàlisi dels problemes en l’intercanvi de factures entre estats, i la creació d’un model de dades semàntics en la factura electrònica que estigui estandarditzat a nivell europeu.

S’ha establert que la Comissió consultarà aquest fòrum abans d’actuar en qüestions tan rellevants com: iniciatives legislatives a nivell europeu que afectin a la facturació electrònica, iniciatives nacionals, iniciatives que afectin pimes, iniciatives d’ampliació de la implantació de l’e-Factura en el sector públic o privat, etc.

La composició del Fòrum inclourà dos membres de cada estat membre, representants de les associacions de consumidors europees, de les pimes, de les grans companyies, de la banca, dels proveïdors de serveis d’e-factura i un representant de les institucions europees immerses en aquest sector.

X