Justificacions de les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura

Calculadora, papers, ulleres, bolìgraf i monedesEl Departament de Cultura obre el termini per a la justificació de les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultural.

El llistat de subvencions que cal justificar es relaciona ordenat per àmbits d’actuació.

 1. Subvencions – Arxius
  • Justificació de subvencions per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental
  • Justificació de subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques
 2. Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals
  • Justificació subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional
  • Justificació subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat
  • Justificació subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals
  • Justificació subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable d’equipaments escènics i musicals
  • Justificació de subvencions a l’organització d’activitats de difusió a través de festivals, cicles i esdeveniments similars
 3. Subvencions – Biblioteques
  • Justificació de subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
  • Justificació de subvencions quadriennals per a obres de construcció o adequació de biblioteques públiques de Catalunya
 4. Subvencions de Cultura popular i patrimoni etnològic
  • Justificació de subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional
  • Justificació de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme
  • Justificació de subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional
  • Justificació de subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional
  • Justificació de subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya
 5. Subvencions – Llengua
  • Justificació de subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya
 6. Subvencions – Lletres
  • Justificació de subvencions per a la promoció d’activitats literàries
  • Justificació de subvencions per a projectes d’entitats que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes
 7. Subvencions – Museus
  • Justificació de subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya
  • Justificació de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans
  • Justificació de subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus
 8. Subvencions – Patrimoni cultural
  • Justificació de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble
  • Justificació de subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic
X