Justificació de la Mesura 45.6 cura dels d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes de confinament

El Departament de Drets Socials (DSO), per al desplegament del Contracte Programa, signa addendes amb els ens locals, on es concreten els serveis i programes que cada ens local ha de desenvolupar en el seu territori i els imports que s’aportaran per al seu desenvolupament.

Enguany, s’han inclòs mesures extraordinàries per a l’impacte social de la pandèmia, entre les quals s’hi inclou la mesura 45.6, d’ajudes per a garantir la cobertura de la cura i les necessitats bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament, quarantena i confinament, que serà d’aplicació a tot el curs escolar 20/21.

S’obre el tràmit de justificació econòmica de la mesura 45.6 del Contracte Programa, el termini del qual finalitza el 30 de juliol de 2021.

Per tramitar heu d’anar a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al tràmit Mesura 45.6 cura dels d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes de confinament, que trobareu dins del servei TSF – Tràmits contracte programa.

X