Justificació de diferents subvencions de l’OSIC

A partir del 3 d’octubre d’enguany podeu iniciar la justificació de diferents subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

A l’hora de presentar la justificació, els ens que teniu una subvenció concedida us heu de descarregar un formulari específic per a la justificació dins d’EACAT, al qual s’haurà d’annexar la documentació que estableixen les bases generals i específiques de cada línia de subvenció i que trobareu al Catàleg de tràmits.

Per trobar aquest formulari, heu de seguir els passos següents:

  1. Anar a Tràmits/Els meus tràmits/Enviats
  2. Seleccionar el tràmit que correspon al número d’expedient de sol·licitud que voleu justificar. Com us apareixeran una relació de tots els tràmits que hagueu enviat per EACAT, podeu utilitzar les opcions del filtre per a més rapidesa (servei i tràmit).

Tot seguit relacionem les diferents línies de subvencions que cal justificar, organitzades per àmbits:

 1. Àmbit de biblioteques
  • Justificació de subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques
 2. Àmbit de patrimoni cultural
  • Justificació subvencions per a la conservació i la restauració de béns culturals mobles i d’elements històrics i artístics
  • Justificació subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic
 3. Àmbit d’arxius
  • Justificació subvencions per a l’elaboració i millora d’instruments de descripció i digitalització de fons del patrimoni documental
  • Justificació subvencions per al disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats
 4. Àmbit de Museus
  • Justificació subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya
  • Justificació subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals museus catalans
  • Justificació subvencions per a la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus
 5. Àmbit de cultura popular i patrimoni etnològic
  • Justificació subvencions producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Justificació subvencions per a activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme
  • Justificació subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional
  • Justificació subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació amb la cultura popular i tradicional catalana
  • Justificació subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic
 6. Àmbit d’arts escèniques, música i arts visuals
  • Justificació subvencions producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música
  • Justificació subvencions activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals professional en equipaments
  • Justificació subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat
  • Justificació subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals
  • Justificació subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable d’equipaments escènics i musicals
 7. Àmbit de les lletres
  • Justificació subvencions per a activitats literàries: Activitats de promoció
X