Justícia crearà un registre comú de grups d’interès per a tot el sector públic de Catalunya

D’acord amb la Llei de transparència de 2014,4d7e25f4-a8a0-457b-8596-b9baa2cccc25 tots els ens locals, entre d’altres, han de disposar d’un registre de grups d’interès. Amb la voluntat de facilitar el compliment de la Llei tant dels grups d’interès com dels ens locals, el Departament de Justícia convertirà l’actual registre de la Generalitat en un de nou, vàlid per a totes les organitzacions obligades a tenir-ne. Serà el Registre de grups d’interès de Catalunya, que podran utilitzar tots els ens locals que ho desitgin.

Més racional i transparent
D’una banda, els ens locals que facin servir aquest registre comú evitaran la inversió tecnològica i els recursos humans necessaris per crear-ne un de propi. Per l’altra, els grups d’interès també evitaran la inscripció en tots i cadascun dels registres dels ens als que els aplica la Llei. A més, si la informació està concentrada en un sol registre, la consulta serà molt més fàcil. Es tracta, per tant, de crear un registre més racional i transparent.

D’aquesta manera, el Govern dóna resposta a la inquietud del món local, que a través de la Xarxa de Governs Transparents havia demanat l’existència d’un registre comú per facilitar aquesta obligació de la Llei.

El registre estarà en funcionament a principis de l’any que ve, quan el Govern hagi modificat el decret que el regula. L’executiu aprofitarà aquest tràmit per deixar ben clar que els grups d’interès s’hi han d’inscriure obligatòriament. La suma de les indicacions del Codi de conducta i de l’imperatiu de la inscripció significarà un salt endavant en transparència i capacitat dels ciutadans per fiscalitzar l’Administració de la Generalitat i les corporacions locals.

Model d’adhesió
Actualment s’està treballant en el model d’adhesió a aquest registre comú, per tal que els ens locals puguin crear formalment el seu registre, tal i com indica la Llei, però tot integrant-lo en el registre comú, el Registre de Grups d’Interès de Catalunya.

Una jornada sobre transparència i món local
Totes aquestes novetats que preveu el proper decret, s’han presentat en una jornada que ha reunit als representants dels municipis i d’altres institucions sobre les obligacions legals en matèria de transparència, celebrada el dia 15 de juliol. Sota el títol “El repte institucional dels grups d’interès”, la jornada va abordar el marc legal dels grups d’interès, els aspectes més destacats de la regulació catalana i les vies de col·laboració institucional per al control i la supervisió dels grups d’interès. La jornada va estar inaugurada pel conseller de Justícia, Carles Mundó.

X