Jornades informatives sobre factura electrònica per a proveïdors

Sessió informativa a la Cambra de Comerç de Sabadell

Sessió informativa a la Cambra de Comerç de Sabadell

En el transcurs del darrer mes s’estan realitzant diverses sessions informatives sobre la facturació electrònica, organitzades per les Cambres de Comerç arreu del territori i adreçades a proveïdors del sector públic català.

Des del 15 de gener de 2015, la llei 25/2013 de 27 de desembre fa obligatòria la presentació de factura electrònica a totes les administracions públiques. A partir d’aquesta data s’han de lliurar aquestes factures al servei e.FACT del Consorci AOC, en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya.

En el decurs de cada sessió, s’informa a les empreses proveïdores en què consisteix aquesta Llei i com poder complir amb les obligacions de facturar de manera electrònica a través d’algunes solucions existents. El Consorci AOC hi participa explicant el funcionament d’e-FACT i la seva integració amb FACe.

Demà dimecres 18 de març es durà a terme la sessió informativa a l’Hospitalet de Llobregat i el pròxim dilluns 23 de març, a Barcelona.

Per a més informació sobre pròximes sessions, podeu consultar el calendari a l’Agenda.

X