Ja podeu trametre la fitxa de recursos per a l’acollida a les persones refugiades, a través d’EACAT

El comitè operatiu d’acollida de les persones refugiades ha posat en marxa el banc de recursos per a les persones refugiades.

Les entitats, l’Administració Pública, les empreses i tothom que vulgui oferir recursos, podrà fer-ho emplenant una fitxa que haurà de lliurar als ajuntaments.

Es podrà saber de forma actualitzada la dotació del banc de recursos i la seva ubicació a qualsevol indret de Catalunya.

A Catalunya s’estan produint clares mostres de solidaritat i el banc de recursos pretén que sigui un espai on es pugui també expressar, ja sigui amb l’oferiment d’un habitatge, amb un acompanyament a les famílies nouvingudes, proporcionant-les coneixements de l’entorn, guiant-les en l’aprenentatge lingüístic, etc.

X