L’increment en l’emissió de certificats idCAT de 2019 a 2020 ha estat del 102.97%. L’any 2019 es van emetre 94.181 idCAT certificat i l’any 2020 es van emetre 191.163 idCAT certificat.

Pel que fa a l’any 2020 es va produir un fort increment en l’emissió de certificats idCAT a partir del mes de JUNY, coincidint amb l’aixecament de l’estat d’alarma, el desconfinament i la reobertura de les oficines que emeten idCAT certificat”. Un requisit imprescindible per obtenir l’idCAT és la personació física a una entitat de registre idCAT per tal de garantir la identitat de la persona receptora del certificat.

A partir de juny el creixement en l’emissió de certificats idCAT ha estat sostingut i ha experimentat un repunt important que ha coincidit amb la possibilitat de demanar telemàticament el vot per correu. Si comparem les emissions de certificats idCAT dels mesos de gener de 2020 (10.011 certificats idCAT) i de gener de 2021 (29.148 certificat idCAT) veiem que la diferència és notable i suposa un increment del 191%.

X