Incidència del servei eNOTUM

Davant la manca d’estabilitat del servei eNotum dels darrers dies a la plataforma del Consorci AOC, s’ha acordat ampliar el termini d’acceptació per a totes les notificacions que entre els dies 2 i 10 de juliol es trobaven pendents d’acceptació, de forma que la data límit siguin les 23:59h del diumenge 21 de juliol.

X