ICEC – 2021 – Subvencions per a festivals de música d’alt interès cultural

El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a festivals de música d’alt interès cultural.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2021.

Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través d’EACAT.

Normativa aplicable:

a) Les bases generals reguladores han estat publicades mitjançant:

b) Les bases específiques s’han publicat mitjançant:

c) La normativa general de subvencions.

X