La factura electrònica: normativa reguladora i requisits

Botó offLa factura electrònica és un document electrònic que compleix amb els mateixos requisits legals exigits a la factura tradicional en paper.

L’any passat es va publicar la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. La citada llei estableix l’obligatorietat de facturar a totes les administracions públiques electrònicament. La norma crea dos nous conceptes: el punt general d’entrada de factures electròniques i el registre comptable de factures.

L’objectiu és un millor control de la morositat, que repercuteixi en una major seguretat per als proveïdors de béns i serveis de les administracions públiques, sense oblidar la promoció i impuls que les administracions públiques poden fer de la factura electrònica obligant a facturar electrònicament amb elles als seus proveïdors de béns i serveis.

Addicionalment a aquesta Llei, s’han publicat tota una sèrie de normes que regulen els elements que defineix la Llei.

Per un anàlisi més en detall de la normativa, consulteu la següent nota tècnica d’OBSAE, l’Observatori de l’Administració Electrònica: Nota Tècnica Recepció Factures Electròniques

X