FACE- Punt General d’Entrada de Factures Electròniques

Els Ministeris de Industria, Energía y Turismo y el Ministeri de Hacienda y Administraciones Públicas han signat un conveni que unifica la facturació electrònica en l’Administració General de l’Estat a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE).

El conveni signat pel director general de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, dependent del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Borja Adsuara, i la directora general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l’Administració Electrònica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, María Ester Arizmendi, tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2014.

X