Es publica el servei “INT – Subvencions per a l’habilitació de centres d’acollida (Ajuntaments amb AVPC i DUPROCIM)” a EACAT

El Departament d’Interior obre la convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions adreçades a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l’adquisició d’equipament destinat a l’habilitació de centres d’acollida de persones afectades en emergències.

Poden sol·licitar aquesta subvenció els ajuntaments amb una associació de voluntariat de protecció civil inscrita en el registre especial de la Direcció General de Protecció Civil i que disposin del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) aprovat, homologat i vigent.

El termini per sol·licitar la subvenció finalitza a les 15:00 del 10 de novembre de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei INT – Subvencions per a l’habilitació de centres d’acollida (Ajuntaments amb AVPC i DUPROCIM).

X