Entitat de registre idCAT i T-CAT: incidència detectada al servei (27/02/2015, 09:45h)

S’ha detectat una incidència que afecta a la disponibilitat dels serveis d’entitat de registre idCAT i T-CAT, tant en les funcions d’emissió com de gestió de certificats.

En el cas de l’idCAT, la incidència afecta també a la web ciutadana de sol·licitud i descàrrega de certificats.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb el servei de suport del Consorci AOC a través del formulari de contacte.

X