Els portals de transparència comencen a adequar-se a les recomanacions de l’informe de l’APDCAT

El passat 15 de maig l’APDCAT va presentar l’informe de l’Auditoria 1/2018, sobre els portals de la transparència, un complert informe per a verificar el compliment de la legislació sobre protecció de dades personals, en la publicitat activa als portals de la transparència.

L’informe recull un seguit de pautes generals aplicables a qualsevol informació que calgui publicar als portals de la transparència. En aquest sentit, recordeu que des dels ens locals heu de vetllar per a que aquesta ponderació entre els deures de transparència i la protecció de dades sigui una realitat. A continuació un petit resum:

Pauta 1: No publiqueu dades personals si no disposeu de base jurídica

Pauta 2:  No difongueu més dades personals de les necessàries per a la finalitat de transparència (exemples: número complet del DNI conjuntament amb nom i cognoms, signatures  manuscrites o DNI en les signatures electròniques).

Pauta 3: Vetlleu perquè les dades siguin correctes i actualitzades.

Pauta 4: Eviteu difondre dades més enllà del termini aplicable.

Pauta 5: Informeu els afectats que les seves dades es publicaran.

Pauta 6: Establiu mesures per limitar l’ús abusiu dels cercadors d’internet.

Cal destacar que l’informe va molt més enllà de les pautes generals i inclou també un seguit de pautes específiques per a diferents conjunts de dades. Per a més informació podeu consultar el detall de l’informe.

Des de la Xarxa de Governs Transparents estem analitzant detalladament els diferents àmbits on l’APDCAT fa recomanacions, i ja hem començat a incorporar canvis als portals de transparència, sobretot en els ítems de caràcter automàtic que posem a la vostra disposició. Concretament:

 

Convocatòries de personal

Hem substituït la publicació actual de convocatòries de personal per incorporar només aquelles convocatòries existents a partir de l’any d’entrada en vigor de la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC).

En aquest sentit, totes les convocatòries públiques disponibles als portals són a partir de l’1 de gener de 2015. Si posteriorment el reglament de la LTC limita el termini de publicació (actualment en treball) ho adequarem.

 

Resultats de les convocatòries de personal

Hem substituït la publicació actual dels resultats de les convocatòries de personal incorporant únicament les convocatòries ja resoltes. També s’ha afegit una condició en la data de publicació, concretament es publiquen els resultats de les convocatòries a a partir de l’1 de gener de 2015.

 

Estatuts

Hem substituït la publicació actual dels estatuts incorporant només els estatuts vigents.

 

Ordenances reguladores i reglaments

Hem substituït la publicació actual de les ordenances reguladores i reglament incorporant només les vigents.

 

Ordenances fiscals

Hem substituït la publicació actual de les ordenances fiscals incorporant només les vigents.

 

Convocatòries de subvencions i ajuts

Hem substituït la publicació actual dels resultats de les convocatòries de subvencions i ajuts de les administracions locals, incorporant únicament la informació dels darrers 5 anys, que automàticament anirem substituint.

 

Altres millores que estem portant a terme

Paral·lelament estem treballant per a que en la propera versió del portal no s’indexi de manera automàtica i per defecte a cercadors (tipus google, bing…), la informació associada a dades personals, mitjançant la implantació de mecanismes que impedeixin als cercadors externs d’internet indexar els continguts.

Finalment recordar-vos que la clau és la ponderació i anonimització en origen, sigui en el moment de fer una acta de ple o de junta de govern, una publicació d’una convocatòria d’ajuts i subvencions, o una relació de proveïdors, adjudicataris i contractistes, etc.

Des de la Xarxa de Governs Transparents seguim treballant per millorar els portals en els seus continguts, visualització i ponderació de les dades personals allà on ens sigui possible, amb la missió de potenciar la transparència i fer-la més propera a la ciutadania, però recordeu que, tot i l’automatització en origen que proposem, des dels ens local teniu una tasca importantíssima de revisió, manteniment i publicació d’informació pública als portals.

X