Eliminació de la base de dades de l’antic servei ERES

Havent finalitzat, durant l’any 2020, el procés de migració de tots els ens usuaris de l’antic ERES del Consorci AOC o bé cap a la nova solució ERES 2.0, cap al registre auxiliar d’EACAT, o cap a altres eines pròpies de registre, us comuniquem que a partir del dia 1/03/2021, amb l’objectiu de discontinuar totalment el servei, s’eliminarà la base de dades de l’ERES 1 quedant inaccessible definitivament.

A partir d’aquesta actuació, no es podrà accedir a l’ERES antic des de l’apartat aplicacions d’EACAT a consultar els assentaments generats a l’eina abans de la migració.

Aquells ens que necessitin una exportació en format csv de les taules de registres i interessats, al servei ERES antic, ens l’hauran de demanar abans d’aquesta data.

Per la seva banda, els ens migrats cap a l’actual eina de gestió de registre electrònic i presencial, ERES 2.0 ja disposen dels assentaments de l’ERES 1.0 visibles des de l’eina actual.

Foto de Anna Shvets de Pexels

X