El tràmit “Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble” s’ha publicat a EACAT

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, obre la convocatòria, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l’any 2022 (ref. BDNS 619002).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 28 d’abril de 2022 a les 14 h.

Trobareu més informació en la normativa dins dels web del Departament de Cultura.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el tràmit Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble del servei CLT – OSIC – Subvencions – Patrimoni cultural.

X