El tràmit “Subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública” s’ha publicat a EACAT

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, obre la convocatòria de subvencions en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 613732).

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció finalitza el 30 de març de 2022.

Podeu trobar més informació en la normativa que trobareu en el web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions Biblioteques.
X