El servei “SOC – Projectes Singulars Línia 2 2022” s’ha publicat a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars (SOC–SINGULARS) (ref. BDNS 622838).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de novembre de 2022.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SOC – Projectes Singulars Línia 2 2022.

X