El servei “Consulta de dades d’identitat” de la DGP (Via Oberta) retorna el DNI dels ciutadans estrangers nacionalitzats

El servei de consulta de dades d’identitat, prestat per la Direcció General de Policia, s’ha modificat per informar del DNI dels ciutadans estrangers que s’han nacionalitzat.

A partir d’ara, quan es realitzi una consulta per NIE, si el ciutadà estranger sobre el que es realitza la consulta s’ha nacionalitzat, la resposta només informarà de:
– Que el ciutadà consultat s’ha nacionalitzat, amb la incorporació del codi 0I.
– Del número de DNI corresponent al seu NIE nacionalitzat.

Per conèixer la resta de dades d’identitat, caldrà que l’administració realitzi una nova consulta pel document identificador en vigor: el DNI.

Exemple de resposta que s’obtindrà en cas que es consulti el NIE d’un ciutadà que s’ha nacionalitzat

Aquesta informació és útil per prevenir, entre d’altres, algunes irregularitats o picaresques detectades en la sol·licitud de subvencions, ajuts i/o prestacions socials, on alguns ciutadans nacionalitats sol·licitaven de forma duplicada el mateix ajut, presentant diferents sol·licituds amb un document identificador diferent: el NIE i el DNI, sense que l’administració disposés d’un servei on pogués contrastar la correspondència entre aquests dos documents.

Per donar resposta a aquesta necessitat, la Direcció General de Policia no ha desenvolupat cap servei nou, sinó que ha incorporat aquesta informació en el servei “consulta de dades d’identitat”. Conseqüentment, els ens que ja tenen autoritzat aquest servei tenen disponible aquesta informació per a aquells procediments ja autoritzats, sense necessitat de sol·licitar noves autoritzacions.

Actualment, aquesta informació ja s’està oferint en les consultes realitzades a través de les pantalles d’EACAT. No obstant, per a que aquesta informació es retorni en les consultes realitzades via integració és necessari que els ens integrats adaptin la seva missatgeria a la documentació d’integració disponible a l’apartat Direcció General de Policia del Canal de Suport.

X