El servei “ACC – Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte hivernacle” s’ha publicat a EACAT

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Urbana obre la convocatòria per al Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. La finalitat és que les entitats socials de Catalunya presentin projectes de reducció d’emissions de Gasos amb efecte hivernacle (GEH) en el marc del Programa esmentat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de maig de 2022.

La convocatòria va adreçada a: fundacions, associacions d’utilitat pública, organitzacions no governamentals, centres especials de treball, empreses d’inserció, cooperatives d’iniciativa social i mutualitats de previsió social que duguin a terme una tasca social a Catalunya, així com els ens locals de Catalunya amb projectes específics de finalitat social.

Trobareu més informació en les bases del Programa.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ACC – Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte hivernacle.

X