El Portal de Transparència dels ens locals ofereix una doble classificació de la informació

El Portal de Transparència dels ens locals de Catalunya, ofert pel Consorci AOC i realitzat amb la col·laboració de la Generalitat, les Diputacions i les entitats municipalistes, permet organitzar i classificar la informació a publicitar de dues formes, amb l’objectiu que el ciutadà pugui accedir a la informació d’una manera fàcil i intuïtiva i així donar compliment als articles 6.1.c i 6.1.d de la Llei de Transparència:

  • Classificació per àmbits temàtics: Aquesta primera opció ha estat consensuada amb les quatre Diputacions. És la proposta d’estructuració i classificació de la informació que apareixerà en la primera versió del Portal de Transparència per als ens locals.
  • Quadre de classificació documental: Aquesta segona opció, i que estarà operativa en una propera versió, permetrà estructurar i presentar la informació seguint el model de quadre de classificació per a la documentació municipal que s’està elaborant per part de diferents professionals de diferents arxius del món local, sota la coordinació de la Subdirecció General d’Arxius i Museus i amb la col·laboració del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Aquest model de quadre de classificació estarà disponible a finals d’any i, tal i com s’ha comentat, es posarà a consulta pública per recollir les opinions del col·lectiu d’arxivers per tal que puguin fer les seves aportacions i suggeriments que creguin pertinents.

És cert que hi ha ens del món local que ja disposen del seu quadre de classificació documental propi, però n’hi ha d’altres, sobretot els ajuntaments més petits, que no en disposen de cap i creiem que disposar d’un quadre de classificació comú i compartit és un element clau i estratègic per garantir la confluència entre la gestió documental i la transparència , així com garantir una consulta i recuperació homogènia dels documents que genera l’administració per part de la ciutadania.

En el nostre parer, si volem facilitar que la ciutadania pugui recuperar, consultar i accedir a la informació del portal de transparència d’una forma clara i intuïtiva, creiem que és millor que facilitem, des de l’administració, instruments comuns i interoperables com pugui ser un quadre de classificació comú, donat que permet reforçar el paper dels arxius i la gestió documental, i per aquest motiu, des del Consorci AOC apostem i defensem projectes corporatius com aquest.

X