El nou flux de tramitació a EACAT

A partir del 7 de maig es canvia l’aparença i es millora la usuabilitat del flux de tramitació d’Els meus tràmits d’EACAT. Aquesta nova versió compta amb millores substancials, que aporten claredat i el fan més usable.
S’ha fet més homogènia i visual la informació que es mostra , organitzant-la dins l’espai en quatre apartats bàsics:

  • Títol del servei
  • Dades de l’expedient
  • Més informació de l’expedient
  • Historial de tramitació

D’aquesta manera l’usuari s’orienta molt millor i sap en tot moment allò que està fent.

Trobareu més informació en la FAQ GT – El nou flux de tramitació

X