El mes de juny atrapa acumulats d’anys anteriors

El passat juny ha estat marcat per l’assoliment de màxims històrics mensuals i les tendències a l’alça.

Aquest ha estat el cas de la facturació electrònica (e.FACT) amb la gestió de més de 8 mil factures i de la tramitació interadministrativa mitjant EACAT superant de llarg tots els tràmits que es van fer l’any 2012. També és destacable l’activitat d’e-Tauler ja que durant la primera meitat de 2014 gairebé s’ha igualat el nombre de documents que es van dipositar en tot el 2013.

Respecte a Via Oberta, al juny s’ha produït un gran nombre de consultes dels registres civils protagonitzada majoritàriament per la consulta de defuncions per a la finalitat de concessió d’ajuts, subvencions i beques . Novament en Via Oberta el consum dels primers sis mesos de l’any supera el realitzat durant tot el 2012.

Com a novetat important destaquem la Diputació de Girona com a nou usuari del servei e-TRAM.

Finalment, cal ressaltar que tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, per sobre del 99% a excepció de DESA’L, que queda una mica per sota, amb un 97,42%.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Juny 2014.

X