El Govern aprova més mesures d’administració electrònica

El Govern ha aprovat un paquet de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2014 per desplegar l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Les mesures aprovades complementen i actualitzen les que s’han impulsat en els darrers anys per desenvolupar l’administració electrònica que ha de permetre millorar l’accessibilitat dels ciutadans, estalvi econòmic i simplificació administrativa.

Entre els projectes a implementar destaquen la implantació de la factura electrònica o la interconnexió dels diferents registres d’informació administrativa que eviti la presentació reiterada de documents per part del ciutadà.

També destaquen aquells projectes que permetran incrementar significativament els serveis electrònics per part de la ciutadania, especialment la posada en marxa d’alternatives als certificats digitals basats tant en les contrasenyes a mòbils com en usuaris/contrasenyes reforçades.

Disposeu de més informació a l’acord de Govern (pàgines 10 i 11).

X