EACAT Tràmits: incidència detectada en la generació de PDF’s (06/04/2018, 14:30h.)

Des d’aproximadament les 14:30h de la tarda s’estan produint incidències en la tramitació de PDF’s a través de la plataforma EACAT. Els tècnics estan treballant per resoldre-ho en el menor temps possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’EACAT.

X