e-VALISA s’acomiada d’Internet Explorer

Amb els darrers desplegaments del servei e-VALISA s’ha detectat que el navegador Internet Explorer no suporta totes les funcionalitats de l’eina. En concret, amb aquest navegador s’obté un error l’hora de pujar documents adjunts a una e-VALISA en edició. 

Per aquest motiu, actualment quan s’accedeix a e-VALISA amb Internet Explorer apareix un missatge advertint que cal accedir a l’eina amb un altre navegador, que permetrà fer ús de totes les funcionalitats de l’eina sense restriccions. 

Al Portal de Suport d’e-VALISA trobaràs la FAQ Requisits per accedir al servei. 

X