e-TRAM: incidència detectada en l’accés al servei (06/04/2016; 8:30 h)

Us informem que s’ha produït una incidència que afecta al servei e-TRAM, tant a la part d’accés dels treballadors públics com a la part dels ciutadans. Estem treballant per solucionar-la en el menor temps possible. Un cop resolta us hi comunicarem a través d’aquest espai.

Per a més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e-TRAM

X