Distintiu de garantia de qualitat ambiental (Sol·licitud)

Una mà amb un checkEl Departament de Territori i Sostenibilitat posa a disposició un nou servei relatiu a la sol·licitud del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Haureu de presentar la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, mitjançant EACAT. Per tramitar la sol·licitud heu d’anar a Finestreta de registre i des de “Tràmit a presentar” enviar el formulari signat, adjuntant-hi l’informe d’avaluació de productes o serveis si no supera el màxim de 5 MB. Si l’informe supera aquest pes així com la resta de documentació associada al servei cal adjuntar-ho a l’espai de “Documentació annexa”.

X