Disponible la consulta del Distintiu Medi Ambiental d’un vehicle a través dels serveis de Via Oberta

S’ha incorporat dins del catàleg de dades i documents interoperables, la consulta  del distintiu medi ambiental d’un vehicle, procedent de la Direcció General de Trànsit. El servei permet la consulta per matrícula i retorna les dades del distintiu medi ambiental del vehicle i la data d’incorporació al sistema.

Aquest servei està destinat a Ajuntaments, CCAA i organismes que gestionen, entre d’altres procediments:

  • Ajuts i bonificacions o similars en què s’acrediti legalment la necessitat de comprovar les dades del distintiu mediambiental del vehicle.
  • Procediments sancionadors per aquells vehicles que no els correspon cap distintiu ambiental de la DGT, als quals se’ls restringeix  la circulació en els dies i franges horàries establertes dins la zona restringida de baixes emissions (ZBE).

Tot i poder ésser utilitzat en procediment sancionadors, a diferència de la resta de modalitats sancionadores de la DGT, no és necessaria la formalització de cap conveni específic amb l’emissor, donat que el servei únicament respon sobre el distintiu medi ambiental del vehicle consultat i en cap cas dona més informació sobre el seu titular o l’adreça a efectes de notificacions.

Per a poder disposar d’aquesta informació serà necessari consultar la modalitat “Consulta de dades d’un vehicle per a sancions”, el qual si retorna, entre d’altres, la identificació del titular del vehicle i l’adreça que consta en el Registre de Vehicles i conductors de la DGT. Us recordem que la consulta de la modalitat “Consulta de dades d’un vehicle per a sancions” sí es requereix l’adhesió o la signatura d’un conveni amb la DGT.

Aquesta nova modalitat de consulta del Distintiu Medi Ambiental d’un vehicle la localitzareu dins del prestador: Direcció General de Trànsit. Per a conèixer el detall d’aquests serveis i els seus requeriments podeu consultar la Carta de Serveis disponible a  l’enllaç següent.

Documentació d’integració

Per aquells organismes que estiguin o vulguin consumir els serveis de la DGT a través de serveis web (fora de pantalles EACAT) tenen disponible la documentació tècnica dels serveis disponible a l’enllaç següent.

X