L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix l’ajut AUTÒNO+ BARCELONA de 300 € a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la COVID-19, ja sigui perquè han vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o perquè han hagut de tancar el seu establiment o negoci, amb la finalitat que pugui complementar-se amb els ajuts oferts per altres administracions.

Qui pot demanar la subvenció?

 • Persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA)
 • Persones empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la convocatòria.
 • Que estiguin al corrent de pagament a l’AEAT, Seguretat Social i Ajuntament de Barcelona
 • Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l’Estat espanyol, el Reial Decret-Llei 8/2020 del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i les seves modificacions.

Quan i com demanar l’ajut?

L’ajut es pot sol·licitar del 20 de maig al 30 de setembre de 2020.

 1. Cal introduir les dades i la documentació acreditativa de la persona sol·licitant al formulari “Demana la subvenció”.
  NOTA: per accedir al formulari cal estar registrat a Barcelona Activa. Si encara no ho esteu podeu fer-ho a través del formulari de registre a Barcelona Activa. Si ja estàs registrat recorda comprovar que les teves dades estan actualitzades des de l’Àrea Personal Barcelona Activa.
 2. Generar instància de sol·licitud (pdf) que us arribarà al correu electrònic i que disposareu a la vostra àrea personal de Barcelona Activa, pestanya Serveis, apartat OAE, Subvencions.
 3. Registrar la instància generada a través de l’Oficina virtual de tràmits “Subvencions a treballadors i treballadores autònomes en el marc del Programa Autono+ Barcelona”. Podeu registrar el tràmit amb idCAT Mòbil sense necessitat de disposar d’un certificat digital.
  NOTA: cal registrar únicament la instància rebuda per correu electrònic, no la resta de la documentació, que cal haver adjuntat al formulari mencionat al punt 1.
 4. Si fos necessari, i un cop revisada la documentació presentada, us informarem per correu electrònic la possibilitat de subsanar la documentació necessària i ho podreu fer a través de l’Àrea Personal de Barcelona Activa, apartat Serveis/OAE/Subvencions.

Consultes

Pots dirigir les teves consultes a l’adreça autonomes@barcelonactiva.cat.

X