Dades obertes: Consulta les dades de la contractació pública del món local

El Consorci AOC (amb la col·laboració del Departament d’Economia i Coneixement), per fomentar la transparència a les contractacions que es fan des del sector públic català, publica mensualment les dades sobre licitacions, adjudicacions i formalitzacions que han fet la major part de les administracions públiques locals, a través de la plataforma de contractació pública del Consorci AOC.

A data d’avui estan disponibles les dades des d’abril de 2014. Podeu consultar-les en el següent enllaç: Dades obertes

X