Ja podeu trobar a l’EACAT el servei de Creació, classificació i supressió de llocs de treball reservats a FHN

A partir del 15 d’abril de 2014 podeu trobar a través de l’EACAT el servei GRI – Creació, classificació i supressió lloc reservat a funcionaris d’habilitació nacional (FHN).

Podeu trobar més informació al Municat -web de la Direcció General d’Administració Local-.

Els gestors de l’EACAT trobareu aquest servei amb el nom: “GRI-Creació, classific. i supressió lloc reservat“.

 

X