Com eliminar el DNIs dels PDFs signats electrònicament utilitzant Còpia (bona pràctica)

Atesa la problemàtica que sabem que planteja la publicació de documents signats per empleats públics, tot garantint la protecció de dades personals, evitant donar visibilitat al NIF de les persones físiques conjuntament amb els noms i cognoms de les mateixes, volem difondre com a recomanació de bona pràctica, la funcionalitat  de generació de còpia autèntica signada amb un certificat de segell d’òrgan, que incorpora el servei Còpia del Consorci AOC.

Photo by Kevin Ku from Pexels

Photo by Kevin Ku from Pexels

Aquesta, permet obtenir, a partir d’un pdf d’origen signat amb T-CAT, una còpia autèntica del document que, d’una banda, incorpora les metadades del signatari original (eliminant el NIF) i d’altra banda, afegeix la signatura d’un segell d’òrgan de l’ens que genera la còpia, garantint així la integritat de l’origen del document.

Per a aquest tipus de còpia autèntica d’un document electrònic, així com, per a la resta de les que permet realitzar el Còpia, es possibilita també afegir, de manera opcional, un codi segur de verificació del document, en cas que disposeu d’un servei de consulta. Cal tenir present que aquest darrer el propi Còpia no l’incorpora.

Per últim, destacar que el servei s’ofereix obertament a partir de l’adhesió a EACAT a través de l’enllaç incorporat a la pestanya “Aplicacions” de la Plataforma. Per a realitzar, però, les còpies autèntiques signades amb segell d’òrgan, que us recomanem per aquest ús, ens haureu d’haver cedit un certificat digital de Segell Electrònic “Serveis d’Administració Electrònica” al Consorci AOC.

El Còpia disposa també d’una modalitat de webservices a través d’un conjunt de serveis API REST, per a facilitar la integració entre els sistemes de gestió o aplicacions informàtiques del vostre ens i l’aplicació web del servei. Consulteu més informació a Com integrar-se amb el servei CÒPIA?

X