Contracte Programa per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere

S’obre el termini per a la presentació de la sol·licitud 2017 del Contracte Programa que signen amb l’Institut Català de les Dones, en matèria de polítiques d’igualtat de gènere i d’erradicació de la violència masclista, els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals.

El Contracte Programa consta de dues fitxes:

  • Fitxa 1 per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
  • Fitxa 2 per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere.

El termini de presentació finalitza el 26 d’octubre de 2017.

X