Comunicat sobre el funcionament tècnic de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública atesa la situació d’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març

Us posem a disposició els comunicat emesos per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en relació amb el funcionament de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i les seves eines de Licitació electrònica davant la situació d’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març:

Addicionalment destaquem que, a partir del 25/03/2020, s’ha aturat temporalment el procés automàtic de petició de paraula clau a les empreses, necessari per l’obertura de les ofertes enviades a través de Sobre Digital per evitar generar confusió a les empreses licitadores dels procediments que han suspès els terminis.

Per aquells expedients en que es consideri que procedeix la continuació de la tramitació, caldrà que des de l’òrgan de Contractació realitzi la petició de paraules clau de manera manual a través del botó “Demanar les paraules clau” de l’expedient a de l’eina d’obertura del servei (Sobre Digital).

X