Canvi d’ubicació de la sol·licitud de certificat d’operador d’ER idCAT a EACAT

Amb l’objectiu d’unificar els tràmits del Servei de certificació digital de l’AOC dins del catàleg de tràmits d’EACAT, s’ha previst modificar la ubicació de la Sol·licitud de certificat d’operador d’Entitat de Registre idCAT.

Aquest tràmit es trobava fins ara seguint la ruta d’EACAT/Tràmits/Consorci AOC/AOC- Sol·licitud de serveis. A partir del 9 de març de 2022, la Sol·licitud de certificat d’operador d’Entitat de Registre idCAT s’ubicarà a EACAT/Tràmits/Consorci AOC/Servei de certificació digital:

Per tramitar les sol·licituds des d’aquest apartat caldrà que l’usuari disposi de permisos pel servei “Servei de certificació digital”.

X