Canvi de certificat signador.aoc.cat

Davant del període d’excepcionalitat actual que es troba el pais, s’ha modificat la data del canvi de certificat de servidor segur signador.aoc.cat del dimecres 15 d’abril a les 15 hores al dimecres 29 d’abril a les 15 hores.

El nou certificat està emès per la nova Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:

IMPORTANT! Degut a un canvi d’entitat de certificació de Sector Públic a Sectigo i que la nova entitat de certificació intermitja té l’algorisme de signatura de sha384, haureu de revisar que el vostre servidor d’aplicacions o similar admet aquests tipus de certificats, és possible que en alguns casos sigui necessari afegir la cadena de certificació complerta fins a la clau pública del servidor, i com no el tenim publicat al web, aviseu-nos per fer-vos-la arribar a la bústia que ens indiqueu.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X