Canvi de certificat d’aplicació del Servei Validador

Canvi Certificat aplicació PSIS

El dimecres 22 de juliol, a partir de les 22 hores es durà a terme una intervenció en PSIS a l’entorn de Producció per l’actualització del certificat amb que el Servei del Validador signa les seves respostes. La durada prevista de la intervenció és de 2 hores, i no implica tall de servei per a aquells clients que facin servir resolució de noms per DNS.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X