Canvi de certificat a la signatura dels serveis de l’AOC

En relació amb la intervenció que es va realitzar el dimecres 9 de gener del canvi del certificat (número de sèrie:  0e7b917203da943a)  amb el que signem als següents serveis:

  • Afectació integració general: Respostes XML dels serveis integrats mitjançant la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) de l’AOC.
  • Afectació integració Registre Unificat (MUX): Peticions XML del MUX cap a registres unificats dels Ens locals per obtenir el número d’assentament.
  • Evidències dels serveis: Notificació (e-Notum), Tauler electrònic (e-Tauler), BOE-TEU, Còpies autèntiques (Còpia), Tramitació amb la ciutadania i les empreses (e-Tram), Tramitació interadministrativa (EACAT , OVER), Valisa electrònica, Registre Unificat (MUX), VÀLId

Informem que per errors tècnics a la generació d’aquest certificat amb número de sèrie: 0e7b917203da943a, s’ha de canviar el certificat el dimecres 20 de febrer a les 15 hores.

El número de sèrie del nou certificat és: 52185d3567157b41.

IMPORTANT INTEGRADORS: En el cas que el vostre servidor d’aplicacions o similar, no admeti els certificats sha256 (corresponent a l’arrel de Sector Públic), llavors necessiteu afegir la clau pública del certificat final enlloc de les arrels, per a aquest cas, el podeu descarregar per a que l’afegiu al vostre truststore abans de la data indicada (20 de febrer).

El certificat actual es revocarà tant aviat com s’hagin realitzat les accions del canvi, i per tant, deixarà de ser vàlid.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X