Canvi de certificat a la signatura dels serveis de l’AOC

El dimecres 12 de gener es canviarà el certificat amb el que signem als següents serveis, ja que l’actual certificat (número de sèrie 52185d3567157b41) expira el dia 17 de gener:

  • Afectació integració general: Respostes XML dels serveis integrats mitjançant la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) de l’AOC.
  • Afectació integració Registre Unificat (MUX): Peticions XML del MUX cap a registres unificats dels Ens locals per obtenir el número d’assentament.
  • Evidències dels serveis: Notificació (e-Notum), Tauler electrònic (e-Tauler), BOE-TEU, Còpies autèntiques (Còpia), Tramitació amb la ciutadania i les empreses (e-Tram), Tramitació interadministrativa (EACAT , OVER), Valisa electrònica, Registre Unificat (MUX), VÀLId, Representa.

El número de sèrie del nou certificat és: 3256b8ec6a5b7db071a9ff174fc83ffb.

IMPORTANT INTEGRADORS: En el cas que el vostre servidor d’aplicacions o similar, no admeti els certificats sha256 (corresponent a l’arrel de Sector Públic), llavors necessiteu afegir la clau pública del certificat final enlloc de les arrels, per a aquest cas, el podeu descarregar per a que l’afegiu al vostre truststore abans de la data indicada (12 de gener).

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X