BSF – Tràmits Contracte Programa

Ja estan disponibles a l’EACAT els fitxers de justificació del Contracte Programa 2013 –dels projectes d’interès en matèria de serveis socials, immigració i adolescència, família i polítiques d’igualtat-.

Aquests fitxers us els podeu descarregar al mateix EACAT; es tracta dels fitxers PDF de justificació econòmica, els models de llistat de professionals de la fitxa 1 i de la resta de fitxes que en requereixen (5, 6, 7 i 19), el model de costos de SAD Social i el model de la memòria d’activitat de la fitxa 7.

El període per a la presentació i tramesa de la justificació econòmica del Contracte Programa 2013 s’inicia el 2 de gener fins al 31 de gener de 2014, ambdós inclosos.

X