Bones pràctiques en la integració MUX amb la descàrrega de documentació

En ocasions succeeix una casuística on un assentament amb numeració del vostre Registre Principal, no disposa de la documentació per descarregar. Realment en molts d’aquests casos és perquè l’assentament es va realitzar en el Registre Auxiliar d’EACAT, és per això que hem preparat una FAQ on us volem explicar una bona pràctica que hauríeu d’implementar a les vostres aplicacions que interaccionen amb el nostre servei MUX per a resoldre aquestes situacions.

El detall sobre aquesta FAQ el podeu trobar en la documentació de la integració amb MUX al següent enllaç: https://consorciaoc.github.io/MUX/FAQ/FAQ.html

X