Anàlisi de les factures rebudes a eFACT durant el 2020

La llei de 25/2013, de 27 de setembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures, estableix que tots els proveïdors de béns i serveis podran emetre factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15/gener/2015, essent obligatori per a determinats subjectes, així com la seva presentació a través del punt d’entrada corresponent. A tal efecte, l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, declarava el servei d’e.FACT, Punt General d’entrada de factures electròniques de Catalunya (PGEf).

Per poder dinamitzar l’ús correcte dels Punt General d’Entrada de Factura, la gestió de la qualitat del servei i donar compliment a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la factura electrònica, s’ha dut a terme l’anàlisi de les factures rebudes durant el 2020, concretament sobre:

  • 3.657.864 registres de factures de 3.675 entitats
  • 26.732.131 registres d’estat de factures

L’anàlisi realitzat ha pres en consideració l’àmbit d’actuació de les entitats

  • 3.102 entitats de la Generalitat de Catalunya
  • 1.560 entitats de les administracions locals
  • 8 universitats
  • 45 entitats, principalment mútues, adherides a FACE

Així com la naturalesa del registre administratiu

  • 3.530 entitats amb registre delegat (Registre via MUX)
  • 162 entitats sense registre delegat (Ens informa del registre a eFACT)

En el decurs de les properes setmanes us anirem informant dels resultats i de les conclusions de l’anàlisi realitzat.  

X