Ampliació dels ítems amb formulari estructurat d’introducció de dades manuals

formulariEn el desplegament de millores i correctius del passat 20 de juliol, un dels  àmbits que es van abordar va ser la implementació del formulari per a la introducció manual de dades d’una sèrie d’ítems del servei.

D’aquesta manera, aquests ítems ja disposen d’un formulari de dades per si voleu incloure dades manuals en format estructurat.

El llistat d’ítems són els següents:

 • “Memòries i documents de projectes normatius en curs”
 • “Agenda i activitats de les associacions”
 • “Alliberats sindicals”
 • “Avaluacions de les polítiques públiques.”
 •  “Calendari de conservació i règim d’accés documental”
 •  “Codi de conducta dels grups d’interès”
 • “Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions”
 • “Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes”
 • “Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic”
 • “Incidències de serveis “
 • “Incidències de trànsit”
 • “Informació de l’execució dels convenis”
 • “Instruments de descripció documental”
 • “Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció”
 • “Opinions i propostes dels grups polítics”
 • “Organigrama de l’ens”
 • “Processos participatius en tràmit”
 • “Quadre de classificació documental”
 • “Registre d’eliminació de documents”
 • “Reglament de Participació ciutadana”
 • “Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes”
 • “Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs”
 • “Resolucions sobre el règim d’incompatibilitat dels empleats públics”
 • “Responsable de comunicació/premsa”
 • “Xarxes socials”
 • “Avaluació de l’aplicació de les normes”

Si teniu algun dubte al respecte, podeu consultar el nostre Portal de Suport o bé, contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte.

X