Ampliat el número d’ítems facilitats automàticament al servei Seu-e 2.0 i Transparència

cost_efectiu_serveisEn el desplegament de millores i correctius del passat 20 de juliol, un dels  àmbits que es van abordar va ser la implementació automàtica i formulari de dades d’una sèrie d’ítems del servei.

D’aquesta manera, aquests ítems ja disposen d’un formulari de dades per si voleu incloure dades manuals en format estructurat, així com també la informació que es disposa de l’ens, en format de dades obertes, o bé, un redireccionament a un web o cercador que conté aquesta informació.

En el cas de les dades automàtiques, aquestes apareixeran automàticament a tots els portals, per tant, caldrà que les reviseu i les deixeu visibles o amagueu.

En el cas dels redireccionaments, en els portals creats a posteriori aquest apareixerà de manera visible automàticament. No així en els  portals creats amb anterioritat. En aquest cas, els ens haureu de revisar l’ítem en concret en format edició i veure si creieu convenient aplicar l’enllaç suggerit, indicant que desitgeu aplicar la redirecció.

El llistat d’ítems són els següents:

  • “Consultes més freqüents sobre contractació”
  • “Convenis urbanístics”
  • “Cost efectiu dels serveis”
  • “Criteris interpretatius de contractació”
  • “Directori d’associacions i entitats”
  • “Registre d’empreses classificades”
  • “Registre de licitadors”

Per tant, us recomanem que reviseu aquests ítems.

Si teniu algun dubte al respecte, podeu consultar el nostre Portal de Suport o bé, contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte.

X