[Resolta] Incidència detectada el servei d’EACAT que afecta la Tramesa Genèrica

Des d’aproximadament les 13.30h s’ha detectat una incidència en la Tramesa Genèrica.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.

X